صفحه اصلی نصاب درب

فریم نصب درب اتوماتیک شیشه ای یکی از قطعات مهم در کار نصب درب اتوماتیک شیشه ای می باشد.
برای آویزان کردن شیشه سکوریت روی ریل اصلی اپراتور ابتدا می بایست شیشه را فریم بندی نمود.
پروفیل درب اتوماتیک شیشه ای از دو جنس آلومینیوم و استیل ساخته می شود.
مصرف پروفیل آلومینیوم نصب درب اتوماتیک شیشه ای به مراتب بسیار بالاتر از استیل می باشد.
دور هر شیشه دو عدد پروفیل بصورت عمودی و دو عدد پروفیل بصورت افقی نصب می شود.
به پروفیل های افقی پروفیل بغل و به پروفیل افقی بالا و پایین شیشه به اصطلاح پروفیل کف گفته می شود.
به کلیه موارد مونتاژ شده از فریم تا شیشه یک لت گفته می شود.
معمولا در هر کار درب شیشه ای برقی دو عدد لت متحرک و دو عدد لت ثابت در نظر گرفته خواهد شد.

صفحه اصلی نصاب درب

 اتصال  پروفیل  جک  کرکره ای (آهن کشی)درب اتوماتیک و کرکره و نصب ان

در اولین مرحله اتصال   جک  کرکره برقی ابتدا آهنکشی می انجام دهیمدر پرو فیل های آهنی رادر  استفاده از تراز لیزریبا شاقول آن را شاقول میکنیم. توجه داشته باشید که این مرحله از اتصال   جک  برقی بسیار مهم استبا بایددر دقت کامل انجام شود. هر دو پروفیل طرفین  جک  دقیقا باید هم راستابا رو به روی هم باشند.

بعد از جاگذاری دقیق پروفیلبا شاغول کردن آن ها ، هر  نفر باید پروفیل را محکم نگه داردبا نفر دیگر پروفیل را به ستون جوش دهد. در صورتی که ستون آهنی باشد، کار جوش دادن پروفیل راحت است،

ولی در صورتی که ستون بتونی باشد ابتدا بایددر استفاده از هیلتی هر  سوراخ روی ستون ایجاد نماییم. بعد از ایجاد سوارخ، هر  میلگرد به اندازه ی مناسب داخل سوارخ ها بکوبیم تا بتوانیم پروفیل را به میلگردها جوش بدهیم. نکته ی مهم این است که باید فاصله ی بادخوربا شاقول بودن پروفیل را دقیقا رعایت انجام دهیم .

در غیر اینصورت ادامه ی کار اتصال   جک  اتوماتیک کرکره ای هرچقدر همدر سلیقهبادر کیفیت باشد، بی فایده است.

‫0/5 ‫(0 نظر)

تماس با ما

تماس